Snažíme se pomáhat těm méně šťastným… Pomáhejte s námi!


Opening OV-Poruba


Opening OV-Mar. Hory


Dětský domov

Mikulášská nadílka Dětský Domov Slezská Ostrava